Na co przeznacza się unijne dotacje? Audyty i pomoc

  • 19 czerwca 2022
  • 0 Comment
  • 0 View
  • 0 Like

Na co przyznaje się unijne dotacje? Audyty i wsparcie
Członkostwo w Unii Europejskiej kojarzy się pomiędzy innymi z tym, iż nasz kraj dostaje ogromne dotacje unijne. Oczywiście, jak to zwykle w kwestii pieniędzy bywa, wiele osób narzeka, iż nie do końca nie ulega wątpliwości, na co te fundusze są przeznaczane. Mimo to należy pamiętać o tym, że przepisy traktujące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej żądają niezwykle dokładnego rozliczania się z każdej złotówki. Co więcej, każdy beneficjent dotacji musi niemal na każdym kroku informować społeczeństwo o tym, że realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane lub ewentualnie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeśli robisz projekt, zobacz audyt wewnętrzny projektu. Pozostaje jednak bez ustanku pytanie, na co te wielkie kwoty są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny. Wiele funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę nowych, porządnej jakości dróg. Co więcej część z tych pieniędzy sprzyja dopłacie realizacji projektów, jakich głównym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład osób niepełnosprawnych.

About the author